Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1058 на Комисията от 29 юни 2016 година за закриване на тръжната процедура за изкупуване на обезмаслено мляко на прах при публична интервенция, открита с Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/826