Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému Vzťah medzi rovnosťou žien a mužov, hospodárskym rastom a zamestnanosťou (prieskumné stanovisko)