Mål F-35/07: Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 27 november 2008 – Klug mot EMEA (Personamål – Tillfälligt anställda – Tidsbegränsat kontrakt har inte förnyats – Negativ utvärderingsrapport – Mobbning)