Zadeva F-35/07: Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 27. novembra 2008 – Klug proti EMEA (Javni uslužbenci – Začasni uslužbenci – Nepodaljšanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas – Neugodno ocenjevalno poročilo – Psihično nadlegovanje)