Lieta F-35/07: Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2008. gada 27. novembra spriedums — Klug / EMEA (Civildienests — Pagaidu darbinieki — Uz noteiktu laiku noslēgta darba līguma nepagarināšana — Nelabvēlīgs novērtējuma ziņojums — Morālā vajāšana)