Дело F-35/07: Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 27 ноември 2008 г.  — Klug/EMEA (Публична служба — Срочно наети служители — Неподновяване на договор с определен срок — Неблагоприятен доклад за оценка — Психически тормоз)