C-446/18. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2020. május 14-i ítélete (a Nejvyšší správní soud [Cseh Köztársaság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – AGROBET CZ, s.r.o. kontra Finanční úřad pro Středočeský kraj (Előzetes döntéshozatal – A hozzáadottérték-adó (héa) közös rendszere – 2006/112/EK irányelv – Az előzetesen felszámított héa levonása – Héakülönbözet – A különbözet adóellenőrzési eljárás megindítása folytán való visszatartása – A különbözet ezen eljárással nem érintett ügyletekhez kapcsolódó részének visszatérítése iránti kérelem – Az adóhatóság részéről való elutasítás)