Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.9527 — New Media Investment Group/Gannett Co) (текст от значение за ЕИП)2019/C 405/03