Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1273 z dnia 26 lipca 2019 r. dotycząca niektórych tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń na Słowacji (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 5777) (Tekst mający znaczenie dla EOG.)