Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1273 ze dne 26. července 2019 o některých prozatímních ochranných opatřeních v souvislosti s africkým morem prasat na Slovensku (oznámeno pod číslem C(2019) 5777) (Text s významem pro EHP.)