Sprawa T-811/16: Wyrok Sądu z dnia 29 listopada 2018 r. – Di Bernardo/Komisja Służba publiczna – Urzędnicy – Zatrudnienie – Ogłoszenie o konkursie – Konkurs otwarty – Nieumieszczenie na liście rezerwy kadrowej – Obowiązek uzasadnienia – Doświadczenie zawodowe – Odpowiedzialność