Sag T-811/16: Rettens dom af 29. november 2018 — Di Bernardo mod Kommissionen (Personalesag — tjenestemænd — ansættelse — meddelelse om udvælgelsesprøve — almindelig udvælgelsesprøve — ikke opført på reservelisten — begrundelsespligt — erhvervserfaring — ansvar)