Věc T-811/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 29. listopadu 2018 – Di Bernardo v. Komise „Veřejná služba – Úředníci – Přijímání – Oznámení o výběrovém řízení – Otevřené výběrové řízení – Nezapsání na seznam úspěšných uchazečů – Povinnost uvést odůvodnění – Odborná praxe – Odpovědnost“