POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU o izvajanju Evropskega energetskega programa za oživitev