KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par Eiropas enerģētikas programmu ekonomikas atveseļošanai