Zadeva C-332/19 P: Pritožba, ki jo je Hércules Club de Fútbol, S.A.D.vložil 23. aprila 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (četrti senat) z dne 12. februarja 2019 v zadevi T-134/17, Hércules Club de Fútbol/Komisija