Vec C-332/19 P: Odvolanie podané 23. apríla 2019: Hércules Club de Fútbol, S.A.D. proti rozsudku Všeobecného súdu (štvrtá komora) z 12. februára 2019 vo veci T-134/17, Hércules Club de Fútbol/Komisia