Kawża C-332/19 P: Appell ippreżentat fit-23 ta’ April 2019 minn Hércules Club de Fútbol, S.A.D. mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Ir-Raba’ Awla) fit-12 ta’ Frar 2019 fil-Kawża T-134/17, Hércules Club de Fútbol vs Il-Kummissjoni