Lieta C-332/19 P: Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 23. aprīlī Hércules Club de Fútbol, S.A.D. iesniedza par Vispārējās tiesas (ceturtā palāta) 2019. gada 12. februāra spriedumu lietā T-134/17 Hércules Club de Fútbol/Komisija