Дело C-332/19 P: Жалба, подадена на 23 април 2019 г. от Hércules Club de Fútbol, S.A.D. срещу решението, постановено от Общия съд (четвърти състав) на 12 февруари 2019 г. по дело T-134/17, Hércules Club de Fútbol/Комисия