Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10173 — Luminus/Essent Belgium) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 113/08