Kempter TITJUR Заключение на генералния адвокат Bot представено на24 април 2007 г. # Willy Kempter KG срещу Hauptzollamt Hamburg-Jonas. # Искане за преюдициално заключение: Finanzgericht Hamburg - Германия. # Износ на говеда - Възстановявания при износ - Окончателно административно решение - Тълкуване на решение на Съда - Действие на по-късно произнесено от Съда решение в отговор на преюдициално запитване - Преразглеждане и оттегляне - Времеви ограничения - Правна сигурност - Принцип на сътрудничеството - Член 10 ЕО. # Дело C-2/06.