Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag M.9044 — CVC/Recordati) (EØS-relevant tekst.)