Kawża C-832/18: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tat-12 ta’ Marzu 2020 (talba għal deċiżjoni preliminari ta’ Helsingin hovioikeus – il-Finlandja) – A et vs Finnair Oyj (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Trasport bl-ajru – Regolament (KE) Nru 261/2004 – Artikoli 5 u 7 – Dritt għal kumpens fil-każ ta’ dewmien jew ta’ kanċellazzjoni ta’ titjira – Dritt għal kumpens f’diversi okkażjonijiet fil-każ ta’ dewmien jew annullament li jaffettwa mhux biss ir-riżervazzjoni oriġinali, iżda wkoll ir-riżervazzjoni sussegwenti magħmula fil-kuntest ta’ rotta differenti – Portata – Eżenzjoni mill-obbligu ta’ kumpens – Kunċett ta’ “ċirkostanzi straordinarji” – Parti msejħa “on condition” – Hsarat tekniċi inerenti għall-manutenzjoni ta’ ajruplan)