Kawża C-471/18 P: Appell ippreżentat fit-18 ta’ Lulju 2018 mir-Repubblika Federali tal-Ġermanja mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Il-Ħames Awla) fit-8 ta’ Mejju 2018 fil-Kawża T-283/15, Esso Raffinage vs L-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi