Písemný dotaz E-003419/11 Oreste Rossi (EFD) Komisi. Zachycování CO2 v atmosféře