Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1800 z dne 21. novembra 2018 o določitvi sprožitvenih količin za leti 2019 in 2020 za namene morebitne uporabe dodatnih uvoznih dajatev za nekatere vrste sadja in zelenjave