Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2019/874 (2019. gada 22. maijs) par dalībvalstu maksājumu aģentūru grāmatojumu noskaidrošanu saistībā ar Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) finansētajiem izdevumiem 2018. finanšu gadā (izziņots ar dokumenta numuru C(2019) 3820)