Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.9645 — Platinum Equity Group/Cision) (текст от значение за ЕИП)2020/C 6/01