2016 m. vasario 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/157, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti