Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/157, annettu 5 päivänä helmikuuta 2016, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi