Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/157, 5. veebruar 2016, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril