Дело T-572/11: Решение на Общия съд от 16 юли 2014 г.  — Hassan/Съвет (Обща външна политика и политика на сигурност — Ограничителни мерки срещу Сирия — Замразяване на средства — Жалба за отмяна — Изменение на исканията — Просрочие — Задължение за мотивиране — Право на защита — Право на ефективна съдебна защита — Явна грешка в преценката — Право на собственост — Пропорционалност — Искане за присъждане на обезщетение)