Bez námitek k navrhovanému spojení (Věc M.9572 – BMW/Daimler/Ford/Porsche/Hyundai/Kia/IONITY) (Text s významem pro EHP) 2020/C 295/01