Zadeva T-452/20: Tožba, vložena 15. julija 2020 – Facebook Ireland/Komisija