Cauza T-452/20: Acțiune introdusă la 15 iulie 2020 – Facebook Ireland/Comisia