Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1738 z dne 16. novembra 2020 o odobritvi spremembe specifikacije proizvoda za ime, vpisano v registru zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb, ki ni manjša („Asparago verde di Altedo“ (ZGO))