Tarybos įgyvendinimo sprendimas (BUSP) 2021/585 2021 m. balandžio 12 d. kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2011/235/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Irane