Nariadenie Komisie (ES) č. 1125/2008 z  13. novembra 2008 , ktorým sa v hospodárskom roku 2008/2009 rozdelí 5000 ton krátkeho ľanového vlákna a konopného vlákna na národné garantované množstvá medzi Dánskom, Gréckom, Írskom, Talianskom a Luxemburskom