Zadeva F-65/13: Sklep Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 19. marca 2015 – Marcuccio/Komisija (Izključitev zastopnika stranke iz postopka — Neobstoj določitve novega zastopnika — Tožeča stranka prenehala odgovarjati na pozive Sodišča za uslužbence — Ustavitev postopka)