Zaak F-65/13: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 19 maart 2015 — Marcuccio/Commissie (Uitsluiting van de procedure van de vertegenwoordiger van een partij — Geen aanwijzing van een nieuwe vertegenwoordiger — Verzoeker die niet meer antwoordt op verzoeken van het Gerecht — Afdoening zonder beslissing)