Дело F-65/13: Определение на Съда на публичната служба (втори състав) от 19 март 2015 г. — Marcuccio/Комисия (Отстраняване на представител на страна от производството — Липса на посочен нов представител — Жалбоподател, който е престанал да отговаря на исканията на Общия съд — Липса на основание за произнасяне по същество)