T-125/17. sz. ügy: A Törvényszék 2019. szeptember 20-i ítélete – BASF Grenzach kontra ECHA („REACH – Az anyagok értékelése – Triklozán – Az ECHA további információk kérésére vonatkozó határozata – Az 1907/2006/EK rendelet 51. cikkének (6) bekezdése – A fellebbezési tanácshoz benyújtott fellebbezés – A fellebbezési tanács feladata – Kontradiktórius eljárás – Az ellenőrzés terjedelme – Az ellenőrzés intenzitása – A fellebbezési tanács hatáskörei – Az 1907/2006 rendelet 93. cikkének (3) bekezdése – Az 1907/2006 rendelet 47. cikke (1) bekezdésének első mondata – Releváns információk – Arányosság – Az 1907/2006 rendelet 25. cikke – Az 1907/2006 rendelet XIII. melléklete – Releváns körülmények között kapott adatok – Perzisztencia – Neurotoxicitás – Reprotoxicitás – A 771/2008/EK rendelet 12. cikkének (1) bekezdése – Tudományos vélemény ismertetésében bekövetkező késedelem”)