Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1716 z dne 11. novembra 2020 o odobritvi spremembe specifikacije proizvoda za ime, vpisano v registru zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb, ki ni manjša („Paprika Žitava“ / „Žitavská paprika“ (ZOP))