Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/1716 (2020. gada 11. novembris), ar kuru attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā, apstiprina specifikācijas grozījumu, kurš nav maznozīmīgs (“Paprika Žitava” / “Žitavská paprika” (ACVN))