Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/1716 оd 11. studenoga 2020. o odobrenju izmjene specifikacije koja nije manja za naziv upisan u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla „Paprika Žitava”/„Žitavská paprika” (ZOI)