Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1716 af 11. november 2020 om godkendelse af en væsentlig ændring af varespecifikationen for en betegnelse, der er opført i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (»Paprika Žitava«/»Žitavská paprika« (BOB))