Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1716 ze dne 11. listopadu 2020, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu „Paprika Žitava“/„Žitavská paprika“ (CHOP)