Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.10062 — SDK/Freja Transport&Logistics) Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES) 2020/C 415/14