Prethodna prijava koncentracije (Predmet M.10062 — SDK/Freja Transport&Logistics) Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka (Tekst značajan za EGP) 2020/C 415/14